Ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna, szczególnie w dzisiejszych czasach, w dobie Internetu i łatwego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Firma Piekarnia Artur Sieńko
jest  zobowiązana do zachowania wszelkiej tajemnicy a zachowując najwyższe standardy obsługi duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i poufność danych osobowych swoich Klientów. Z tego względu wszyscy Użytkownicy serwisu piekarnia-sienko.pl mogą mieć gwarancję pełnej poufności swoich danych.

 

Polityka Prywatności, Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych, Pliki cookies

 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Piekarnia Artur Sieńko
ul. Jana Zamoyskiego 53/4
03-801 Warszawa
NIP8481569805

 

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych przez Użytkowników serwisu danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określa przysługujących im prawa, w związku z korzystaniem ze strony internetowej piekarnia-sienko.pl

 


Ogólne informacje

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.plcc S.A.

Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z którą łączy się użytkownik, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Instagram, Twitter i inne.

 

 

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, ponadto serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP użytkownika)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza kontaktowego w celu wymiany informacji.

 

 

Udostępnienie danych
Piekarnia Artur Sieńko
wszystkim użytkownikom serwisu gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych oraz zapewnia podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony wynikających z rozporządzenia RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony  piekarnia-sienko.pl

w przypadku:

 1. Korzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego
 2. Przesyłania informacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail biuro@pozaroszczyk.pl

 

Administrator przetwarza następujący zakres danych osobowych użytkownika:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres e-mail,
 3. Numer telefonu,
 4. Inne dane podane przez Użytkownika w treści zapytania przesłanego drogą elektroniczną

 

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA strony.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: piekarniasienko@gmail.com

 

 

Informacja o plikach Cookie

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

 

 1. Podczas pierwszych odwiedzin naszej strony wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej.

Ważne! wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które również stosują cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne oraz „stałe”.

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa

umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytic

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie

 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: : https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

Pliki cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies w zależności od przeglądarki internetowej, można skorzystać z listy poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

Safari (iOS)

Android

Windows Phone

 

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Należy zaznaczyć jednak, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hackerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

 

 

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku

gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– Informacje o adresie IP

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Call Now Button